Bước 2: Vào menu tìm Bảo hành sau đó chọn: Quản lý kích hoạt bảo hành PHIM
Bước 3: Thêm phiếu (nút thêm xanh lá)
Bước 4: Điền thông tin khách hàng. Sau đó điền xong thông tin xe.
Bước 5: Qua tab thông tin loại phim - Số lượng KH đã dán (xem mẫu ở hình) 
- Bấm thêm.
Bước 6: Sửa lại thông tin khách hàng nếu sai hoặc thiếu thông tin.

©2023 - Đại lý Titan Window Film chính hãng tại Việt Nam - TINTANVIETNAM

TITANVIETNAM - NHÀ PHÂN PHỐI
PHIM CÁCH NHIỆT TITAN WINDOW FILM ĐỘC QUYỀN
TẠI VIỆT NAM

Hotline:   0569.999.199

https://www.titanwindowfilm.vn/